aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
VESMÍR - NEKONEČNÁ PALETA MATERIÁLŮ

VESMÍR - NEKONEČNÁ PALETA MATERIÁLŮ

PESTROST KAMÍNKŮ - PROJEV NEKONEČNÉHO VĚDOMÍ

Vesmír či kosmos

je označení pro veškerý (časo-)prostor a hmotu a energii v něm. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi.
Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie a různá náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a astrofyzika.
Podle některých vědeckých teorií je tento „náš“ vesmír součástí systému většího počtu vesmírů zvaného multivesmír (někdy též mnohosvět). V mnoha dílech sci-fi a fantasy literatury se vychází z předpokladu, že některá z těchto teorií platí a navíc že je znám způsob, jak se mezi vesmíry pohybovat. Jiné vesmíry mohou mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš.

Neobyčejné pohledy do hlubokého vesmírného pole

Úžasná podívaná pomocí Habbleova dalekohledu

Naší nejbližší hvězdou je SLUNCE

Světelný paprsek doletí na Zem přibližně za 8 minut. Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což ho řadí mezi hvězdy střed. věku. Bude svítit ještě dalších 5 miliard let. Slunce přeměňuje ve svém jádru vodík na hélium. Je jednou z více než 100 miliard hvězd v naší Galaxii
slunce1.jpg
SLUNCE - PROJEV TERMONUKLEÁRNÍ PŘEMĚNY VODÍKU NA HÉLIUM

Galaxie Andromeda (M31)

Galaxie v Andromedě se k té naší přibližuje a to rychlostí 266 km/s. To znamená, že se za 1 až 5 miliard let obě galaxie srazí, čímž vznikne jediná galaxie. Srážky galaxií nejsou ve vesmíru ničím neobvyklým. Již samo jádro M31 naznačuje, že i tato galaxie vznikla srážkou dvou menších galaxií.
Nejbližší galaxie

Nejbližší galaxie

Dva a půl milionu světelných let vzdálená sousední galaxie Andromeda
Boží oko

Boží oko

Fotografie vzdálené galaxie je pro názornost uměle přibarvena
 - obrázek

- obrázek

Náš vesmírný domov - Země

je třetí planetou sluneční soustavy. Zároveň je Země největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Planeta nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit – Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou. Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, Tellus či řecký název Gaia.
Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér. Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km, uprostřed se nachází malé pevné jadérko obklopené polotekutým vnějším jádrem, dále pak pláštěm a zemskou kůrou, která se dělí na oceánskou a kontinentální. Zemská kůra je tvořena litosférickými deskami, které jsou v neustálém pohybu vlivem procesu nazývaného desková tektonika. Na povrchu Země se vyskytuje hydrosféra v podobě souvislého oceánu kapalné vody, který zabírá přibližně 71 % zemského povrchu. Na velmi úzkém pásu rozhraní mezi litosférou a atmosférou se nachází biosféra, živý obal Země, který je tvořen živými organismy. Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. pedosféru. Celou planetu obklopuje hustá atmosféra tvořená převážně dusíkem a kyslíkem vytvářející směs obvykle nazývanou jako vzduch.
Třetí planeta sluneční soustavy - Země

Třetí planeta sluneční soustavy - Země

Země - autentický snímek pořízený z Apola 17
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one