aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
 

KNIHA
MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

ECKHART TOLLE

 
Moc přítomného okamžiku má stále větší počet oddaných čtenářů. Už dnes je označována za mistrovské dílo; ať už se o ní říká cokoli, je to kniha, která má moc změnit náš život, moc probudit nás, abychom si plně uvědomili, čím jsme.
Marc Allen Novato, Kalifornie, USA
Eckhartova úžasná přesvědčivost nespočívá v jeho mistrné schopnosti bavit nás zajímavými příběhy, učinit abstraktní konkrétním či dát nám užitečné techniky. Jeho kouzlo spočívá spíš v osobní zkušenosti člověka, který ví. Proto za jeho slovy cítíme sílu, kterou nacházíme jen u nejslavnějších duchovních učitelů. Tím, že vychází z hlubin Reality, Eckhart otvírá cestu druhým.
Russel E. DiCarlo Erie, Pensylvánie, USA
Věřím, že si tato kniha najde cestu ke všem, kdo jsou připraveni na tak radikální vnitřní změnu, a proto ji svým chováním urychlují. Doufám, že se dostane i k mnoha dalším lidem, kteří ji shledají zajímavou, i když ještě nejsou schopni žít podle jejích myšlenek. Semeno, jež tato kniha zaseje, se časem možná spojí se semenem osvícení, jež má v sobě každý člověk, a náhle vyklíčí.
Eckhart Tolle
 

Seznam a e-rozcestník kapitol knihy

 
PRVNÍ KAPITOLA

NEJSTE SVOU VLASTNÍ MYSLÍ

NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKA NA CESTĚ K OSVÍCENÍ
POJEDNÁNÍ: OSVOBOĎTE SE OD SVÉ MYSLI
OSVÍCENÍ: POVZNESENÍ SE NAD MYŠLENÍ
EMOCE: REAKCE TĚLA NA NAŠI MYSL
 
DRUHÁ KAPITOLA

OSVOBOZENÍ OD BOLESTI

PŘESTAŇTE PŮSOBIT BOLEST V PŘÍTOMNOSTI
BOLEST: ROZPOUŠTĚNÍ EMOČNÍHO TĚLA
ZTOTOŽNĚNÍ EGA S EMOČNÍM TĚLEM
POJEDNÁNÍ: PŮVOD STRACHU
TOUHA EGA PO CELISTVOSTI
 
TŘETÍ KAPITOLA

ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI

NEHLEDEJTE SVÉ JÁ VE SVÉ MYSLI
POJEDNÁNÍ: KONEC ILUZE ČASU
NIC NEEXISTUJE MIMO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK
VSTUPNÍ BRÁNA DO DUCHOVNÍ SFÉRY
POJEDNÁNÍ: SÍLA PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
ZBAVTE SE PSYCHOLOGICKÉHO ČASU
NESMYSLNOST PSYCHOLOGICKÉHO ČASU
EMOCE A UTRPENÍ MAJÍ SVÉ KOŘENY V ČASE
HLEDEJTE ŽIVOT POD POVRCHEM SITUACÍ
VŠECHNY PROBLÉMY JSOU ILUZE VAŠÍ MYSLI
ZÁSADNÍ ZMĚNA VE VÝVOJI VĚDOMÍ
POJEDNÁNÍ: RADOST Z BYTÍ
 
ČTVRTÁ KAPITOLA

STRATEGIE VYHÝBÁNÍ SE
PŘÍTOMNÉMU OKAMŽIKU

ZTRÁTA PŘÍTOMNOSTI: ZÁKLADNÍ SEBEKLAM
NORMÁLNÍ A HLUBOKÉ NEVĚDOMÍ
POJEDNÁNÍ: CO STÁLE JEN HLEDAJÍ?
ODSTRANĚNÍ NORMÁLNÍHO NEVĚDOMÍ
OSVOBOZENÍ OD NESPOKOJENOSTI
AŤ JSTE KDEKOLI, BUĎTE TAM ÚPLNĚ
VNITŘNÍ CÍL VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY
MINULOST NEMŮŽE PŘEŽÍT V PŘÍTOMNOSTI
 
PÁTÁ KAPITOLA

VĚDOMÁ PŘÍTOMNOSTI

JE TO NĚCO JINÉHO, NEŽ SI MYSLÍTE
EZOTERICKÝ SMYSL "ČEKÁNÍ"
KRÁSA VZNIKÁ V TICHOSTI VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI
POJEDNÁNÍ: ČISTÉ VĚDOMÍ
KRISTUS: REALITA BOŽSKÉ PŘÍTOMNOSTI
 
ŠESTÁ KAPITOLA

VNITŘNÍ TĚLO

BYTÍ - VAŠE NEJHLUBŠÍ JÁ
REALITU HLEDEJTE ZA SLOVY
HLEDEJTE SVOU NEZNIČITELNOU REALITU
SPOJTE SE S VNITŘNÍM TĚLEM
TRANSFORMACE SKRZE TĚLO
POJEDNÁNÍ: KÁZÁNÍ O TĚLE
MĚJTE HLUBOKÉ KOŘENY
NEŽ VSTOUPÍTE DO SVÉHO TĚLA, ODPUSŤTE
VAŠE SPOJENÍ S NEVIDITELNÝM BYTÍM
ZPOMALENÍ PROCESU STÁRNUTÍ
POSILOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
VYUŽIJTE SVŮJ DECH
TVŮRČÍ POUŽITÍ MYSLI
UMĚNÍ NASLOUCHAT
 
SEDMÁ KAPITOLA

BRÁNY DO SFÉRY
NEVIDITELNÉHO BYTÍ

VSTUPTE DO SVÉHO TĚLA
ZDROJ ENERGIE ČCHI
POJEDNÁNÍ: BEZESNÝ SPÁNEK
POJEDNÁNÍ: DALŠÍ BRÁNY
POJENÁNÍ: TICHO
POJEDNÁNÍ: PROSTOR
POVAHA PROSTORU A ČASU
POJEDNÁNÍ: VĚDOMÁ SMRT
 
OSMÁ KAPITOLA

OSVÍCENÉ VZTAHY

VSTUPTE DO PŘÍTOMNOSTI
VZTAHY PLNÉ LÁSKY A NENÁVISTI
ZÁVISLOST A HLEDÁNÍ CELISTVOSTI
OD NÁVYKOVÉHO K OSVÍCENÉMU VZTAHU
PARTNERSKÉ VZTAHY JAKO DUCHOVNÍ CVIČENÍ
PROČ JSOU ŽENY BLÍŽE K OSVÍCENÍ
ROZPOUŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO EMOČNÍHO TĚLA
VZDEJTE SE VZTAHU K SOBĚ SAMÝM
 
DEVÁTA KAPITOLA

ZA ŠTĚSTÍM A NEŠTĚSTÍM
JE HLUBOKÝ KLID

POJEDNÁNÍ: VYŠŠÍ DOBRO
KONEC ŽIVOTNÍHO DRAMATU
POMÍJIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLY
POJEDNÁNÍ: NEGATIVNÍ EMOCE
POJEDNÁNÍ: POVAHA SOUCITU
POJEDNÁNÍ: JINÝ ŘÁD REALITY
 
DESÁTÁ KAPITOLA

SMYSL VZDÁNÍ SE

POJEDNÁNÍ: PŘIJETÍ PŘÍTOMNOSTI
OD ENERGIE MYSLI K DUCHOVNÍ ENERGII
VZDEJTE SE I V OSOBNÍCH VZTAZÍCH
TRANSFORMUJTE NEMOC V OSVÍCENÍ
KDYŽ VÁS POSTIHNE NEŠTĚSTÍ
TRANSFORMUJTE UTRPENÍ V KLID
POJEDNÁNÍ: KŘÍŽOVÁ CESTA
SCHOPNOST ČINIT ROZHODNUTÍ
Ranní rozbřesk - procitání našich smyslů ...

Ranní rozbřesk - procitání našich smyslů ...

Ranní opar nad horským jezerem

PRAVDA VE VAŠEM NITRU

Jelikož každý člověk má semeno osvícení v sobě, často oslovuji vaše hlubší já, které okamžitě chápe duchovní pravdu, rezonuje s ní a získává z ní sílu. Tento symbol * za některými pasážemi znamená, že byste měli přestat číst, uklidnit se a prožívat pravdu toho, co bylo právě řečeno. Možná najdete mnoho dalších pasáží, kde to uděláte spontánně.
Význam některých slov - například „Bytí" nebo „přítomnost" -vám zpočátku nemusí být úplně jasný. Nicméně čtěte dál. Občas vás při čtení napadnou různé otázky nebo námitky. Odpovědi pravděpodobně najdete v dalších kapitolách nebo ztratí svou závažnost, až proniknete hlouběji do mého učení - a do svého nitra. Nečtěte jen svou myslí. Vnímejte své citové reakce a hluboké pocity ve svém nitru. Nemohu vám říci žádnou duchovní pravdu, kterou byste v hloubi duše již neznali. Mohu vám pouze připomenout, co jste zapomněli. Tím se vám v každé buňce těla aktivuje dávné a přesto stále nové poznání.
Když občas cituji Krista nebo Buddhu, nedělám to proto, abych srovnával, nýbrž proto, abych upozornil na skutečnost, že v podstatě existuje jen jediné duchovní učení, které je vyjádřeno v mnoha formách. Mé učení vychází z jediného pravého zdroje v mém nitru, takže neobsahuje žádné spekulace ani teorie. Vycházím z vnitřní zkušenosti a jestliže někdy hovořím až příliš energicky, dělám to proto, abych překonal vaši duševní rezistenci a oslovil tu část vašeho já, která již ví, stejně jako já, a která pozná pravdu, jakmile ji slyší. V takových chvílích máte pocit duševního vytržení, neboť vám něco ve vašem nitru říká: „Ano. Vím, že to je pravda."
Eckhart Tolle
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one