aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
 <a href="http://janbuka.webgarden.cz/kniha-mpo"/>Seznam všech kapitol a pojednání</a>

<a href="http://janbuka.webgarden.cz/kniha-mpo"/>Seznam všech kapitol a pojednání</a>

Paprsky slunce prosvětlují lesní mýtinu po které kráčí dvě postavy
TŘETÍ KAPITOLA

ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI

NEHLEDEJTE SVÉ JÁ VE SVÉ MYSLI
POJEDNÁNÍ: KONEC ILUZE ČASU
NIC NEEXISTUJE MIMO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK
VSTUPNÍ BRÁNA DO DUCHOVNÍ SFÉRY
POJEDNÁNÍ: SÍLA PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU
ZBAVTE SE PSYCHOLOGICKÉHO ČASU
NESMYSLNOST PSYCHOLOGICKÉHO ČASU
EMOCE A UTRPENÍ MAJÍ SVÉ KOŘENY V ČASE
HLEDEJTE ŽIVOT POD POVRCHEM SITUACÍ
VŠECHNY PROBLÉMY JSOU ILUZE VAŠÍ MYSLI
ZÁSADNÍ ZMĚNA VE VÝVOJI VĚDOMÍ
POJEDNÁNÍ: RADOST Z BYTÍ
 
ČTVRTÁ KAPITOLA

STRATEGIE VYHÝBÁNÍ SE
PŘÍTOMNÉMU OKAMŽIKU

ZTRÁTA PŘÍTOMNOSTI: ZÁKLADNÍ SEBEKLAM
NORMÁLNÍ A HLUBOKÉ NEVĚDOMÍ
POJEDNÁNÍ: CO STÁLE JEN HLEDAJÍ?
ODSTRANĚNÍ NORMÁLNÍHO NEVĚDOMÍ
OSVOBOZENÍ OD NESPOKOJENOSTI
AŤ JSTE KDEKOLI, BUĎTE TAM ÚPLNĚ
VNITŘNÍ CÍL VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTY
MINULOST NEMŮŽE PŘEŽÍT V PŘÍTOMNOSTI
Ukázka textu z knihy - jen ke čtení
 
TŘETÍ KAPITOLA

ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI

NEHLEDEJTE SVÉ JÁ VE SVÉ MYSLI

Myslím, že se budu muset ještě hodně naučit o fungování mysli,
než se osobně dostanu k duchovnímu osvícení.

Ne, to nemusíte. Problémy mysli nevyřešíte na úrovni mysli. Jakmile pochopíte základní mechanismus, nemusíte se učit nic jiného. Studium mysli z vás může udělat dobrého psychologa, ale nedovede vás za hranice mysli, stejně jako vás studium duševních poruch nevyléčí z šílenství. Už víte, že základním mechanismem nevědomého stavu je ztotožnění s myslí, která vytváří falešné já neboli ego jako náhražku za vaše pravé já hluboce zakořeněné v Bytí. Jak říká Ježíš, budete jako větev useknutá z keře.
Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí ohrožené a bezbranné, a proto žije v neustálém strachu a pořád něco potřebuje. Jakmile tomuto mechanismu porozumíte, nemusíte zkoumat všechny jeho projevy a nemusíte z toho dělat složitý osobní problém. To se ovšem vašemu egu líbí, neboť stále hledá něco, k čemu by se mohlo připoutat, a váš problém mu k tomu dá příležitost. Proto je ego mnoha lidí tak úzce spjato s jejich problémy. Jakmile se to stane, tito lidé se svých problémů nechtějí zbavit, protože by přišli o své ego, do nějž nevědomě investují svou bolest a utrpení.
Jakmile si uvědomíte, že příčinou nevědomí je vaše ztotožnění s myslí, která ovšem zahrnuje také vaše emoce, přestanete se s ní ztotožňovat. Začnete žít vědomě. Žijete-li vědomým životem, můžete své mysli dovolit, aby byla tím, čím je, aniž se s ní ztotožňujete. Mysl sama není dysfunkční. Je to úžasný nástroj. K porušení funkcí dochází, když v mysli hledáte své já a ztotožňujete se s ní. Pak se stane egoickou myslí a začne vás ovládat.
 
*

 

KONEC ILUZE ČASU

 

Zdá se mi téměř nemožné přestat se ztotožňovat se svou myslí.
Všichni lidé jsou v ní ponořeni. Jak naučíte rybu létat?

 
Tady je návod: Zbavte se iluze času. Čas a mysl jsou neoddělitelné. Odstraňte z mysli čas a okamžitě se zastaví - pokud jej nebudete chtít použít.
Jsme-li ztotožněni se svou myslí, jsme uvězněni v čase. Máme neodolatelné nutkání žít ve vzpomínkách a očekávání. Z toho důvodu se zabýváme výhradně minulostí a budoucností a nevnímáme přítomný okamžik. Toto nutkání vzniká, protože nám minulost dává totožnost a budoucnost nám slibuje spásu. Nicméně minulost i budoucnost jsou pouhé iluze.
 

Jak bychom však v tomto světě mohli fungovat, kdybychom si neuvědomovali existenci času? Ztratili bychom všechny cíle. Ani bychom nevěděli, kdo jsme, protože to, čím jsme, z nás dělá naše minulost. Myslím, že čas je cenný,
a proto bychom se měli naučit užívat jej rozumně,
místo abychom jím plýtvali.

 
  Čas není cenný, protože je to iluze. Cenný je přítomný okamžik. Čím víc se soustředíte na minulost a budoucnost, tím méně si uvědomujete přítomnost, která je tím nejcennějším, co máme. Proč je přítomný okamžik tím nejcennějším? Především proto, že je to jediný existující okamžik. Nic jiného neexistuje. Věčný okamžik je prostor, v němž se odehrává celý váš život, je to jediný neměnný faktor. Život je teď. Nikdy nebyl a nikdy nebude jindy. Za-druhé proto, že pouze v přítomném okamžiku můžete překročit omezené hranice mysli. Přítomný okamžik je jedinou vstupní branou do věčné a nehmotné sféry Bytí.
 
*

NIC NEEXISTUJE MIMO PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK

Nejsou minulost a budoucnost stejně reálné, a někdy dokonce reálnější než přítomnost? Koneckonců minulost určuje, jak vnímáme přítomnost, jak se chováme, čím jsme. A naše cíle určují, co děláme v přítomnosti.

 
 Ještě jste nepochopili podstatu toho, co říkám, protože se to snažíte pochopit racionálně. Vaše mysl to však pochopit nemůže. To můžete pochopit jen vy. Proto mě, prosím, dobře poslouchejte.
Už jste někdy něco dělali jindy než v přítomném okamžiku? Myslíte si, že je to možné? Myslíte si, že se něco může stát jindy? Samozřejmě že ne.
Nic se nikdy nestalo v minulosti; - vše se stalo v přítomném okamžiku.
Nic se nikdy nestane v budoucnosti; vše se stane v přítomném okamžiku.
To, co považujete za minulost, je vzpomínka na dřívější přítomný okamžik, vzpomínka uložená ve vaší mysli. Když hovoříte o minulosti, aktivujete své vzpomínky - a děláte to v přítomném okamžiku. I budoucnost je přítomný okamžik, jejž si představujete ve své mysli. Až přijde, bude to přítomný okamžik. Když přemýšlíte o budoucnosti, děláte to v přítomném okamžiku. Je tedy naprosto jasné, že minulost ani budoucnost nemají žádnou vlastní existenci. Stejně jako měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo slunce, minulost a budoucnost jsou matným odrazem světla a síly věčného okamžiku. Realitu jim „propůjčuje" přítomný okamžik. Podstatu toho, o čem tu hovořím, nelze pochopit myslí. V okamžiku, kdy to pochopíte, opustíte svou mysl a vstoupíte do sféry Bytí, opustíte čas a vstoupíte do sféry věčné přítomnosti. Všechno kolem vás se naplní životem, všechno bude vyzařovat energii a Bytí.
 
*
Krajina zelených kopců

Krajina zelených kopců

Zelené kopce krajiny, připomínající veliké mořské vlny
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one