aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
 <a href="http://janbuka.webgarden.cz/kniha-mpo"/>Seznam všech kapitol a pojednání</a>

<a href="http://janbuka.webgarden.cz/kniha-mpo"/>Seznam všech kapitol a pojednání</a>

Paprsky slunce prosvětlují lesní mýtinu po které kráčí dvě postavy
SEDMÁ KAPITOLA

BRÁNY DO SFÉRY
NEVIDITELNÉHO BYTÍ

VSTUPTE DO SVÉHO TĚLA
ZDROJ ENERGIE ČCHI
POJEDNÁNÍ: BEZESNÝ SPÁNEK
POJEDNÁNÍ: DALŠÍ BRÁNY
POJENÁNÍ: TICHO
POJEDNÁNÍ: PROSTOR
POVAHA PROSTORU A ČASU
POJEDNÁNÍ: VĚDOMÁ SMRT
 
OSMÁ KAPITOLA

OSVÍCENÉ VZTAHY

VSTUPTE DO PŘÍTOMNOSTI
VZTAHY PLNÉ LÁSKY A NENÁVISTI
ZÁVISLOST A HLEDÁNÍ CELISTVOSTI
OD NÁVYKOVÉHO K OSVÍCENÉMU VZTAHU
PARTNERSKÉ VZTAHY JAKO DUCHOVNÍ CVIČENÍ
PROČ JSOU ŽENY BLÍŽE K OSVÍCENÍ
ROZPOUŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO EMOČNÍHO TĚLA
VZDEJTE SE VZTAHU K SOBĚ SAMÝM
Ukázka textu z knihy - jen ke čtení
 

SEDMÁ KAPITOLA

BRÁNY DO SFÉRY
NEVIDITELNÉHO BYTÍ

 

VSTUPTE  HLUBOKO  DO  SVÉHO  TĚLA

Jsem schopen vnímat energii ve svém těle,
zejména v pažích a nohou, ale nejsem

schopen dostat se hlouběji.

 
Učiňte z toho meditaci. Taková meditace nemusí trvat dlouho. Deset až patnáct minut chronologického času stačí. Najděte si nějaké klidné místo, kde vás nikdo nebude vyrušovat. Posaďte se na židli, ale neopírejte se. Seďte ve vzpřímené pozici. To udržuje vaši bdělost. Nebo si vyberte svou oblíbenou meditační pozici.
Uvolněte všechny svaly v těle. Zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte. Nadechujte hluboko do břicha. Pozorujte, jak se vám břicho roztahuje a stahuje při každém nadechnutí a vydechnutí. Uvědomujte si vnitřní energetické pole ve svém těle. Nepřemýšlejte o něm - vnímejte je. Tím osvobodíte své vědomí od své mysli. Pokud vám to pomáhá, můžete si představovat, jak se vám tělo naplňuje světlem.
Jakmile začnete vnímat své vnitřní tělo jako jediné pole energie, zbavte se všech vizuálních představ a soustřeďte se výhradně na své pocity. Všechno, co vám zbude, je všezahrnující pocit vědomé přítomnosti. Vaše vnitřní tělo nemá žádné hranice. Soustřeďte se na tento pocit ještě hlouběji. Splyňte s ním. Splyňte se svým energetickým polem, abyste přestali vnímat rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným. Rozdíl mezi vnitřním a vnějším teď zmizí, takže neexistuje žádné vnitřní tělo. Hlubokým soustředěním do svého těla jste překonali jeho hranice.
V této sféře čistého Bytí zůstaňte tak dlouho, dokud vám to je příjemné. Pak si opět začněte uvědomovat své tělo, svůj dech a pocity a nakonec otevřete oči. Několik minut pozorujte své okolí - nepřemýšlejte - a přitom vnímejte své vnitřní tělo.
 
*
 
Vstoupit do této beztvaré sféry je osvobozující. Osvobodí vás to z područí formy. Je to život ve svém nerozlišeném stavu, jenž předchází fragmentaci v mnohost forem. Můžeme to nazývat neviditelným Zdrojem, Bytím uvnitř všech bytostí. Je to sféra hlubokého klidu a ticha, ale zároveň radosti a intenzivního života. Kdykoli jste soustředěni v přítomném okamžiku, otvíráte se světlu čistého vědomí, které vyzařuje z tohoto Zdroje. Také si uvědomíte, že toto světlo tvoří vaši podstatu.

 

ZDROJ   ENERGIE   ČCHI

Je toto neviditelné Bytí tím, čemu se na Východě říká
univerzální životní energie neboli čchi?

 
Není. Neviditelné Bytí je zdrojem energie čchi. Čchi je vnitřní energetické pole ve vašem těle. Je to most mezi vaším vnějším tělem a Zdrojem. Leží mezi světem formy, mezi viditelným a neviditelným Bytím. Čchi můžeme přirovnat k řece nebo proudu energie. Soustředíte-li se hluboko do svého vnitřního těla, jdete podél tohoto proudu zpátky ke Zdroji. Čchi je pohyb; neviditelné Bytí je klid. Když dosáhnete bodu absolutního klidu, jenž je přesto plný života, překročíte hranice vnitřního těla a vstoupíte do sféry neviditelného Bytí. Čchi je spojením mezi neviditelným Bytím a hmotným vesmírem.
Soustředíte-li se hluboko do vnitřního těla, můžete dosáhnout tohoto bodu, této singularity, kde se svět rozpouští v neviditelné Bytí a neviditelné Bytí se mění v energetický proud čchi, který se stává světem. Tohle je bod narození a smrti. Je-li vaše vědomí soustředěno ven, vzniká mysl a svět. Je-li soustředěno dovnitř, uvědomí si svůj Zdroj a vrací se do sféry neviditelného Bytí. Když se vaše vědomí opět vrátí do viditelného světa, znovu přijmete svou totožnost, které jste se dočasně vzdali. Máte jméno, minulost a budoucnost. Ale v jednom ohledu jste se změnili: ve svém nitru jste zahlédli realitu, která není ,,z tohoto světa", ačkoli od něj není oddělena, stejně jako není oddělena od vás.
Provádějte následující duchovní cvičení: Ve svém každodenním životě nesoustřeďujte veškerou svou pozornost na vnější svět a na svou mysl. Soustřeďte se také do svého nitra. Vnímejte hluboký vnitřní klid. Udržujte bránu ke Zdroji otevřenou. Neviditelné Bytí si můžete uvědomovat po celý život. Vnímáte je jako pocit vnitřního klidu v pozadí, jako hluboký klid, který vás nikdy neopustí, ať se ve vnějším světě děje cokoli. Stanete se mostem mezi neviditelným a viditelným Bytím, mezi Bohem a tímto světem. Tento stav spojení se Zdrojem nazýváme osvícením.
Nemyslete si, že neviditelné Bytí je odděleno od Bytí viditelného. Jak by to bylo možné? Neviditelné Bytí je život uvnitř každé formy, vnitřní podstata všeho, co existuje. Neviditelné Bytí prostupuje tímto světem. Vysvětlím vám to.
 

 

BEZESNÝ  SPÁNEK

 
V bezesném spánku vstupujete do sféry neviditelného Bytí. Spojujete se se Zdrojem. Čerpáte z něj životní energii, která vás posiluje, když se vrátíte do sféry viditelného Bytí, do světa oddělených forem. Tato energie je mnohem důležitější než jídlo. „Člověk nemůže žít ze samotného chleba." V bezesném spánku však nevstupujete do této sféry vědomě. Ačkoli vaše tělesné funkce fungují, „vy" v tom stavu neexistujete. Umíte si představit, jaké by to bylo, kdybyste se dostali do stavu bezesného spánku při plném vědomí? To si představit nemůžete, neboť tento stav nemá žádný obsah.
Sféra neviditelného Bytí vás neosvobodí, dokud do ní nevstoupíte vědomě. Proto Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí." To není abstraktní pravda. Je to pravda věčného života, který poznáte buď přímo, nebo vůbec. Nesnažte se zachovat si vědomí v bezesném spánku. Je velice nepravděpodobné, že by se vám to povedlo. Přinejlepším si uchováte vědomí během fáze snů. Tomu se říká vědomé snění, což může být fascinující, ale není to osvobozující.
Proto používejte své vnitřní tělo jako bránu do sféry neviditelného Bytí a udržujte tuto bránu otevřenou, abyste byli ve stálém spojení se Zdrojem. Nezáleží na tom, zda je vaše hmotné tělo staré nebo mladé, slabé nebo silné. Vnitřní tělo existuje mimo čas. Nejste-li ještě schopni vnímat své vnitřní tělo, použijte některou z dalších bran, i když nakonec jsou všechny brány jedinou branou.

 

DALŠÍ  BRÁNY

 
Přítomný okamžik lze považovat za hlavní bránu. Přítomnost je hlavním aspektem všech ostatních bran, včetně vnitřního těla. Nemůžete být ve svém těle, pokud nežijete v přítomném okamžiku.
Čas a viditelné Bytí jsou spojeny stejně neoddělitelně jako věčný okamžik a neviditelné Bytí. Když rozpustíte psychologický čas skrze intenzivní vědomí okamžiku, začnete si uvědomovat neviditelné Bytí jak přímo, tak nepřímo. Přímo je vnímáte jako světlo a sílu svého vědomí - bez obsahu. Nepřímo je vnímáte skrze hmotný svět. Jinými slovy, vnímáte božskou podstatu v každé bytosti, v každé květině a v každém kameni. Uvědomujete si, že „všechno je posvátné". Proto Ježíš říká: „Rozštípněte kus dřeva; já tam jsem. Zvedněte kámen, a najdete mě tam."
Další bránu do sféry neviditelného Bytí otevřete, když přestanete myslit. Toho lze dosáhnout jednoduše, například jediným vědomým nadechnutím nebo intenzivním soustředěním na květinu. Proud myšlení lze přerušit mnoha způsoby. Zastavení myšlenkové činnosti je cílem meditace. Myšlení je součástí sféry viditelného Bytí. Ustavičná aktivita mysli vás udržuje ve světě formy a znemožňuje vám uvědomit si nevědomé Bytí, uvědomit si beztvarou a věčnou božskou podstatu ve všech věcech a bytostech. Jste-li soustředěni v přítomném okamžiku, vaše mysl se zastaví automaticky. Proto jsem řekl, že přítomný okamžik je nejdůležitějším aspektem každé brány do sféry neviditelného Bytí.
Přijetí reality je také branou do sféry neviditelného Bytí. Důvod je jednoduchý: vnitřní rezistence vás odděluje od druhých lidí, od vás samých a od okolního světa. Posiluje pocit odloučenosti, na kterém závisí život ega. Čím silnější je váš pocit odloučenosti, tím víc jste svázáni se světem oddělených forem. Čím víc jste svázáni se světem formy, tím víc se s ním ztotožňujete. Brána je zavřena a vy jste odděleni od vnitřní dimenze. Když přijímáte realitu, stanete se „transparentními", takže skrze vás může zářit neviditelné Bytí.

Jednou z těchto bran musí být láska.

Není. Jakmile se otevře jedna z těchto bran, láska je ve vás přítomná jako pocit jednoty. Láska není branou; láska je to, co branou přichází do tohoto světa. Dokud jste uvězněni ve své hmotné formě, nemůžete milovat. Vaším úkolem je najít bránu, kterou láska může vstoupit.

Existují ještě nějaké jiné brány?

BRÁNY DO SFÉRY NEVIDITELNÉHO BYTÍ

BRÁNY DO SFÉRY NEVIDITELNÉHO BYTÍ

Abstraktní pohled do soustředných 3D kruhových útvarů
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one