aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)

Osvícení vs probuzení

Bódhi je pojem indického původu, který je odvozen ze slovního kořene budhi (probudit se, porozumět) a v buddhismu označuje zážitek probuzení nebo, jak je často nevhodně překládáno, osvícení. Osvícení jako náboženský pojem je tradičně používáno v křesťanství, kde označuje prožitek křesťanských světců, kteří byli „osvíceni Bohem“. Z toho důvodu není vhodné používat tento výraz k překladu slova bódhi, jelikož vyvolává představu, že člověk musí být někým nebo něčím osvícen.
Naopak výraz probuzení není nutně spojen s představou, že nás musí někdo nebo něco probudit. Dle buddhismu je nutné realizovat probuzení vlastním úsilím, někdo jiný nám může pouze ukázat cestu, která vede k realizaci probuzení, nemůže nás však svou mocí osvítit, nebo nějakým jiným způsobem očistit a předat nám tak své vlastní intuitivní poznání. Slovo probuzení se jeví jako vhodnější také z toho důvodu, že implikuje představu člověka probuzeného ze snu.
Zdroj: Wikipedie
Buddha pod stromem Bódhí (probuzení)

Buddha pod stromem Bódhí (probuzení)

Buddha při probuzení - sedící pod stromem v poloze lososového květu
 - obrázek

- obrázek

Osho: Mé Probuzení

Vzpomínám na ten osudný den dvacátého prvního března roku 1953. Po mnoho životů jsem pracoval - pracoval na sobě, snažil se vykonat vše, co jsem mohl vykonat - a nic se nedělo.
Nyní již chápu, proč se nic nedělo. Totiž samotné úsilí bylo překážkou, samotný žebřík mi bránil, samotná touha hledat byla problémem. Nikdo toho nemůže dosáhnout bez hledání. Hledání je potřeba, ale pak přijde bod, kdy musí být hledání opuštěno. Loďky je třeba k tomu, abychom mohli přeplout řeku, jenže pak přijde okamžik, kdy musíte loďku opustit, zapomenout na ni a nechat ji za svými zády. Úsilí je nutné, bez úsilí to nejde. Ale pouze s úsilím to také nejde.
Osvícení je osvobození našeho vědomí od nadvlády Ega

Osvícení je osvobození našeho vědomí od nadvlády Ega

 - obrázek

- obrázek

OSVÍCENÉ KONÁNÍ

Pan Eckhart Tolle o osvíceném konání píše toto. Existují tři možnosti, jak spojit svůj život s tvůrčími silami vesmíru. Tyto možnosti nazývá modalitami jež jsou jakousi vibrační energií, která proudí do všeho co děláte. Pokud to co děláte, nevzejde z jedné z těchto tří modalit.Těmito třemi modalitami jsou přijetí, radost a nadšení.
 - obrázek

- obrázek

Přijetí

Přijetí znamená, že dobrovolně děláte to, co od vás daná situace nebo okamžik vyžaduje. Na první pohled se vám může zdát přijetí jako příliš pasivní přístup, ve skutečnosti je však velmi aktivní a tvůrčí, protože vnáší do světa něco nového. Jestliže se z dané situace nedokážete radovat a ani ji nedokážete přijmout - přestaňte!
Projevená radost

Projevená radost

Radost

Radost může nahradit chtění, jako hlavní motivující sílu lidského konání. Chtění je iluzí ega, že existuje odděleně od zbytku vesmíru. Radost naopak spojuje. Radost je dynamickým projevem Bytí. K tomu, abyste měli radost z toho, co děláte, nepotřebujete svolení své mysli.
 - obrázek

- obrázek

Nadšení

Existuje ještě jeden způsob tvůrčího projevu vědomí. Zažívají ho lidé s jasnou vizí, neboli záměrem. Jejich cíle nebo vize jsou obvykle spojeny s tím, co mají opravdu rádi... a právě proto mohou zažívat třetí modalitu osvíceného chování - nadšení.
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one