aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)

Několik tvůrčích myšlenek pro tuto chvíli

Nemohu Ti dát nic, co je již dávno tvou součástí. Mohu Ti jen ukázat cestu k poznání toho, co již máš, kým doopravdy jsi.
To je Tvůj domov - tento bezmezný prostor nepodmíněného, neměnného Bytí. Tento domov jsi však nikdy neopustil a ani nikdy neopustíš, protože ty sám jsi tímto prostorem. (Jen jsi na to zapomněl)
Všeobjímající Láska, Krása a Tichost je doopravdy TO, co jsi, Tady a Nyni. Zahoď všechny své představy o probuzení, všechny své iluze a všechny ambice tvé mysli. Nemůžeš zůstat takový jaký jsi byl a zároveň být volný ... přestaň se vnitřně bránit této proměně ...
Smiř se naprosto a bezvýhradně s tím, co Je. Můžeš dělat i zanechat čehokoli, jen pokud o to nebudeš usilovat. Být v Klidu a Míru se všemi zkušenostmi, nehledě na to, jaké další a nové nám život právě nabízí.
A v tomto Míru kotvi neustále ve všeobjímající Lásce našeho BYTÍ.
Toto znamená žít osvícený život.
Poznej, kdo jsi a uvidíš, že není možné udělat žádnou chybu. Vše je vždy naprosto dokonalé. Buď si vědom pouhé iluze své vlastní osobnosti (ega) a budeš okamžitě (teď a tady) volný.
Nikdo a nic ve skutečnosti neexistuje. Je vědomí, Bytí, vesmírná esence která si pro tuto chvíli dělá právě tento zážitek.
A věz, že nic není a zároveň NIC JE !!! To ty jsi tímto všudypřítomným Nic ...
Nesnaž se to však pochopit - jen vnímej, co právě je ...
Snaha vše pochopit je jen další myšlenkou, která ti brání žít naplno (vědomě) již v tomto okamžiku.
Úsměv je projevem svobody a radosti v tomto okamžiku

Úsměv je projevem svobody a radosti v tomto okamžiku

Usmívající se mladá žena v letních šatech

Všichni máme reálnou šanci vybudovat si nový svět

Vyžaduje to jen přestat se ztotožňovat se svou myslí.
Čeká nás náhlé procitnutí a uvědomění ...

Zbavte se negativních programů

které jste přijali do svého života a neslouží vám. Řídí vás a nedovolí Vám žít v přítomnosti. Dělejte to, co chcete!! Správně si definujte svoje záměry a plány. Nebojte se dělat věci jinak, neboť celý náš život je jen REAKCE na naše AKCE. Budete-li dělat stále to samé, pak i ve vašem životě se bude objevovat stále to samé. Změňte to! Buďte sami sebou! Vytvořte si takový život, jaký chcete mít! Žijte svojí vlastní pravdu!

Zdroj: Poznej svůj cíl
Probuzený duchovní učitel - Osho

Probuzený duchovní učitel - Osho

Cesta bílého oblaku - Osho

Tibeťané mají jednu meditaci, při níž sedí zcela sami na vrcholu hory a meditují o bílých oblacích, které plynou oblohou. Pozorují je nepohnutě a spojují se pozvolna s nimi. Sedí na vrcholcích jako bílá oblaka bez myšlenek a jsou jen prostě zde. Bez odporu, bez boje nic nedosahují, nic neztrácejí. Zažívají jen čisté Bytí, oslavují souzvuk, extázi, svatost ... Proto nazývám svou cestu Cestou bílého oblaku. A přál bych si, abyste se také stali bílými oblaky a jen tak pluli po obloze sem a tam, ne k nějakému určitému bodu, nýbrž jen sem a tam, kam právě vane vítr ...
Eckhart Tolle na semináři

Eckhart Tolle na semináři

Jak se podělit o přítomný okamžik - E. Tolle

Například někdo si na vás všimne, že jste se změnili, a zeptá se, čím nebo jak jste se změnili. Nebo se někdo svěří s nějakým problémem, trápením ve svém životě, z nějakého důvodu se vás zeptá na vaši radu nebo začne s vámi o tom mluvit. Z té situace si uvědomíte, že to může být ta pravá chvíle, a začnete sami něco říkat, a slova začnou být přijímána, začne ten nádherný proces, a vy se stanete pro toho člověka jistým duchovním učitelem. To neznamená, že to začne být vaše základní identita, to znamená, že v tu chvíli je vaší funkci sdělit vědomí. Vědomí mluví skrze vás. A ucítíte, že když druhý ta slova přijímá, že skrze vás prochází síla.

Jistý krétský filozof, Epimenidés

kdysi řekl: „Všichni Kréťané jsou lháři.“ Pokud Epimenidés mluvil pravdu, pak i on sám, jako Kréťan musel lhát. Ovšem je-li pravda, že Kréťané jsou lháři, pak také i on lhal a tím tedy vlastně o Kréťanech řekl pravdu.
Člověk, který chce být stále bdělý, se musí stát Epimenidém. Člověkem, který pobývá ve všech možnostech. V centru všeho, mezi všemi možnostmi, mezi všemi pravdami.
To je osvícení.
Květ Canna

Květ Canna

Sri Chinmoy

Nauč se umění odpouštět. Použij ho nejprve sám na sebe.
Pak bude mnohem snadnější odpustit i druhým ...
Buď laskavý, buď vším pochopením,
neboť každá lidská bytost je nucena
žít nejprve sama se sebou ...
červeneé srdce mezi dvěma prsty

červeneé srdce mezi dvěma prsty

JEŠTĚ  VÍCE  VIDĚT...
JEŠTĚ  VÍCE  SLYŠET ...
JEŠTĚ  VÍCE  MILOVAT ...
JEŠTĚ  VÍCE  POMÁHAT ...  
TVÉ SRDCE - VŽDY VÍ JAK - NÁSLEDUJ TEDY SVÉ SRDCE ...
Karel Čapek - portrét

Karel Čapek - portrét

 
Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale chvíle, okamžiky, vteřiny ...
  Karel Čapek
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one