aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
    
 
 
Přítomnost je taková, jaká je. Sledujte, co se děje, a jednejte, když je to nutné nebo možné. Přijměte přítomný okamžik - a teprve pak jednejte. Přijímejte přítomný okamžik, jako byste si jej sami zvolili. Nebraňte se mu. Učiňte z něj svého spojence, nikoli svého nepřítele. Tím změníte celý svůj život.
Romantický západ slunce za obzor se skalisky při mořském odlivu

Kdybyste měli opravdu na vybranou

nebo kdybyste si uvědomovali, že máte na vybranou, vybrali byste si utrpení nebo radost? Spokojenost nebo nespokojenost? Klid nebo konflikt? Vybrali byste si myšlenku nebo emoci, která vám brání dál žít v přirozeném stavu pohody?
Na tyto a další podobné otázky si zřejmě odpovíte sami ... Jak ale opravdu vědomě mezi těmito polaritami volit ...?
Všechny vaše problémy jsou jen pouhá iluze vaší mysli.
Právě zde vychází a zároveň někde jinde zapadá slunce

Právě zde vychází a zároveň někde jinde zapadá slunce

Za obzorem lesnaté krajiny nad jezerem zapadá slunce
 

Věčnost neznamená nekonečný čas
nýbrž jednoduše - žádný čas

Malované slunce

Malované slunce

Pohoda a přítomnost - dva různé pojmy?

Pokusím se vám ukázat souvislosti, nad kterými jste možná dosud nepřemýšleli. Díky tomuto hlubšímu pohledu na fungování naší mysli, to bude pro vás zpočátku možná zcela nové.
Věřím však, že i vy můžete mezi řádky osvíceného autora knihy MPO, objevit to co já ...
"Pozorujte svou mysl - uvědomujte si své myšlenky, emoce a reakce na různé situace. Uvědomujte si své reakce aspoň tak, jak si uvědomujete situaci, která je způsobuje. Všimněte si toho, jak často přemýšlíte o minulosti nebo o budoucnosti. Neposuzujte a neanalyzujte, co pozorujete. Sledujte své myšlenky, pocity a reakce. Nedělejte z toho osobní problém. Brzy začnete vnímat něco mnohem silnějšího než cokoli, co pozorujete: mlčenlivé, objektivní vědomí za myšlenkami vaší mysli."
Toto je úryvek z knihy MPO, kterou najdete v hlavním Menu, rubriky Kniha (díly A až E). Právě zde můžete čerpat z probuzeného vědomí mistra Eckarta Tolleho, snad největšího duchovního učitele současnosti.
Možná se pak i vy "probudíte" a přestanete se alespoň na okamžik ztrácet jen ve svých myšlenkách. Je také možné, že pak začnete vnímat sami sebe více jako čisté vědomí, přítomné za všemi vašemi myšlenkami ...
Do vašeho života tak vstoupí síla přítomného okamžiku, láska, radost, vnitřní klid a do té doby nepoznaná pohoda.
Pohodová atmosféra - klidu a ticha

Pohodová atmosféra - klidu a ticha

Zasněžený srub v noci, někde vysoko v horách

Okamžiky hlubokého klidu

lásky a radosti přicházejí, kdykoli dojde k přerušení myšlenkového proudu. U většiny lidí k tomu dochází jen málokdy a náhodně, v okamžicích ohromení, jež někdy vyvolá nepopsatelná krása, extrémní tělesná námaha nebo velké nebezpečí. V takových okamžicích cítíme hluboký vnitřní klid. A s ním přichází intenzivní radost a pohoda.
Nespěchejte nikam - není proč - uvědomujte si každý krok

Nespěchejte nikam - není proč - uvědomujte si každý krok

Mladá želva si zvolna vykračuje po písečné pláži

Nenechte se ovládat svou myslí

Dokud se necháte ovládat svou myslí, nemůžete žít v trvalé pohodě, protože se cítíte uspokojeni pouze v okamžicích, kdy jste získali něco, po čem jste toužili. Jelikož ego je odvozené já, musí se ztotožňovat s vnějšími věcmi. Musíte je stále bránit a posilovat. Nejčastěji se ztotožňujete se svým majetkem, společenským postavením, vzděláním a vědomostmi, tělesným vzhledem, výjimečnými schopnostmi, osobní a rodinnou minulostí, politickými názory nebo náboženskou vírou. Nic z toho však nejste vy.
Jen tak, spočinout ve svém těle a na nic jiného nemyslet ...

Jen tak, spočinout ve svém těle a na nic jiného nemyslet ...

Mladá žena si lenoší v posteli

Uvědomujte si své tělo

Budete-li si uvědomovat své tělo, budete zakořeněni v přítomném okamžiku. Neztratíte se ve vnějším světě a neztratíte se ve své mysli. Vaše myšlenky a emoce, vaše obavy a touhy vás přestanou ovládat.
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one