aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)
Na Zemi žije již kolem 3,5 miliardy asiatů

Na Zemi žije již kolem 3,5 miliardy asiatů

Procesí budhistických mnichů v tradičních oděvech

Kdyby byl svět vesnicí o 1000 lidech:


584 by bylo Asiatů
123 by bylo Afričanů
95 by bylo Evropanů
84 by pocházelo z Jižní Ameriky
55 by bylo Rusů (včetně  států v bývalém Sovětském svazu)
52 by bylo Severních Američanů
6 by pocházelo z Austrálie a Nového Zélandu

 

Lidé v této vesnici by také měli problém se domluvit:


165 by mluvilo čínsky
86 anglicky
83 hindsky/urdu
64 španělsky
58 rusky
37 arabsky
To se týká asi poloviny obyvatel. Druhá polovina by mluvila těmito jazyky (sestupně): bengálsky, portugalsky, indonésky, japonsky, německy, francouzsky a zbývajících 200 by mluvilo ostatními jazyky.
Amazonský deštný prales - nejrozsáhlejší na Zemi

Amazonský deštný prales - nejrozsáhlejší na Zemi

Detail listu tropické palmové rostliny

Naše planeta Země v globálních číslech:Časové úseky jsou volitelné. Angl. zkratky znamenají:
YR- rok, MTH- měsíc,WK- týden,DAY- den, NOW- nyní

Naše planeta Země v globálních číslech:
(Překlad položek)

World Population - světová populace
Population Growth- růst populace
Incidence of Malnutrition - případů podvýživy
Incidence of HIV Infection- případů HIV infekce
Incidence of Cancer- případů rakoviny

Global Temp (°C)- globální teplota (průměr)
CO2 Emissions (tons) - emise CO2 (t)

Species Extinct - vymřelé druhy
Forest Lost (ha) - úbytek lesů (ha)
Forest Replanted (ha) - zalesnění (ha)
Desertification (ha) - zpustošení

Oil Pumped (bo) - těžba ropy (1barel = 159 l)
Ocean Oil Spills (tons) - úniky ropy do oceánů (t)
Oil Remaining in Reserves - ropné zásoby
Oil Depletion Timer - vyčerpání ropných zásob

Nuclear Waste (tons) - nukleární odpad (t)
US Garbage Production (t)- produkce odpadu (US) (t)
US Recycling (tons) - recyklace (jen USA) (t)
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one