aneb Tajemství přítomného okamžiku         (Web je optimalizován pro prohlížeč Opera, Chrome)

Svět a jeho obyvatelé v číslech

Kdyby byl svět vesnicí o 1000 lidech:


584 by bylo Asiatů
123 by bylo Afričanů
95 by bylo Evropanů
84 by pocházelo z Jižní Ameriky
55 by bylo Rusů (včetně  států v bývalém Sovětském svazu)
52 by bylo Severních Američanů
6 by pocházelo z Austrálie a Nového Zélandu

 

Lidé v této vesnici by také měli problém se domluvit:


165 by mluvilo čínsky
86 anglicky
83 hindsky/urdu
64 španělsky
58 rusky
37 arabsky
To se týká asi poloviny obyvatel. Druhá polovina by mluvila těmito jazyky (sestupně): bengálsky, portugalsky, indonésky, japonsky, německy, francouzsky a zbývajících 200 by mluvilo ostatními jazyky.

Ve vesnici by žilo:
300 křesťanů (183 katolíků, 84 protestantů, 33 ortodoxních)
175 muslimů
128 hinduistů
55 buddhistů
47 animistů
210 by bylo jiného vyznání (včetně ateistů)

Jedna třetina obyvatel (330) by byly děti. Polovina z nich by byla očkována proti infekčním onemocněním jako spalničky a dětská obrna.
Šedesát obyvatel z tisíce by bylo starší 65 let.
Méně než polovina vdaných žen by měla přístup a užívala by moderní antikoncepci.
Každý rok by se narodilo 28 dětí.
Každý rok by zemřelo 10 lidí, tři z nich z důvodu nedostatku jídla, jeden na rakovinu. Dva z mrtvých by byly děti mladší jednoho roku.
Jeden obyvatel by byl HIV pozitivní, ale s největší pravděpodobností by se u něj ještě nerozvinulo stadium AIDS.
S 28 porody a 10 úmrtími by populace ve vesnici vzrostla příští rok na 1018.
V této komunitě o 1000 lidech by 200 dostávalo 3/4 veškerého příjmu, dalších 200 by dostávalo pouze 2% veškerého příjmu.
Jen 70 obyvatel by vlastnilo automobil (někteří z nich i více než jeden).
Asi jedna třetina by neměla přístup k čisté pitné vodě.
Ze 670 dospělých by byla polovina negramotných.

Vesnice by měla 6 akrů půdy na osobu, tzn. celkem 6000 akrů, z toho:
700 akrů je úrodných
1400 akrů pastvin
1900 akrů lesa
2000 akrů (jedna třetina) je poušť, tundra a jiná pustina.

Plocha zalesněných oblastí by se rapidně zmenšovala, pustiny by přibývalo, zbylá půda by se výrazněji neměnila. Vesnice by používala 83 procent hnojiv na 40 procent úrodné půdy - tu by vlastnilo 270 nejbohatších a nejlépe živených lidí. Nadbytek hnojiv v těchto oblastech by vedl ke znečištění jezer a řek. Zbývajících 60 procent půdy (na které připadá 17 procent všech hnojiv) by produkovalo 28 procent potravin a živilo 73 procent obyvatel. Průměrná produkce obilí by na této půdě představovala jednu třetinu toho, kolik získávají bohatší obyvatelé.

Kdyby byl svět vesnicí o 1000 lidech, žilo by v ní 5 vojáků, 7 učitelů, 1 lékař. Z ročních výdajů vesnice ve výši 3 milionů dolarů by šlo 181.000 na zbrojení, 159.000 na vzdělání a 132.000 na zdravotní péči.

Vesnice by disponovala nukleárními zbraněmi, které by ji mohly zcela zničit několikrát za sebou. Tyto zbraně by kontrolovalo pouze 100 obyvatel. Zbylých 900 by je pozorovalo s úzkostí a přemýšlelo, jestli těch 100 může začít spolupracovat a pokud ano, zda nedojde k odpálení zbraní v důsledku nepozornosti nebo technické chyby. A pokud se oněch 100 obyvatel rozhodne zbraně demontovat, kde bude ve vesnici uložen radioaktivní materiál, které obsahují.

Jestliže máte doma ledničku, spíte v posteli, šaty máte uloženy ve skříni a máte nad sebou střechu, jste bohatší než 75% zbylých obyvatel. Přístup k počítači má pouze 120 a pouze 30 k dispozici internet.
31.05.2008 11:51:59
janbuka
Vážení a milí návštěvníci, tyto stránky jsou živé a v nepřetržité výstavbě. Rubriky se doplňují, pravidelně a průběžně aktualizují. Moc rád se tu s vámi dělím o tajemství pohodového života v tomto přítomném okamžiku. A pokud jste i vy při sledování videa nebo četbě knihy, příspěvků, poslechu meditační hudby, či jen prohlídce autentických fotografií, zaznamenali hluboký vnitřní klid, objevili svůj nový životní prostor, stránky splnily svůj účel ... Právě jste zřejmě prošli jednou z mnoha bran tohoto světa pomíjivých forem. Nahlédli jste do světa neprojeveného čistého vědomí. Touto branou může být také ticho, stav bez myšlení, ale především -
 

tento přítomný okamžik

 
 
just for you and this moment - made by jan buka © 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one